سالمندی

  • سالمندی
  • سالمندی
مراقبت از سالمندان طب سالمندان، مطالعه سالمندی است که شامل فیزیولوژی، تشخیص و درمان بیماری های سالمندان می باشد. مراقبین بهداشتی در تمام حیطه های مراقبتی از جمله مراقبت در منزل، توانبخشی و خدمات سرپایی، باید از اصول مراقبت بهداشتی سالمندان آگاهی کافی داشته و مهارت رفع نیازهای بیمار سالمند را دارا باشند. تغییرات طبیعی مرتبط با پیری و فعالیت های ارتقای سلامت پیری درونزا (از درون فرد) به تغییراتی که در اثر فرآیند طبیعی ایجاد می‌شود و به طور ژنتیکی برنامه ریزی شده و در یک گونه از موجودات مشترک است گفته می شود. همگانی بودن تغییرات، معیار عمده تمایز فرایند طبیعی پیری از پیری غیرطبیعی است. عوامل خارجی از قبیل بیماری ها و ناخوشی‌ها، آلودگی هوا و تابش آفتاب می توانند فرآیند پیر شدن را سرعت بخشند. آیا می توان از طریق اقدامات بهداشتی و مراقبت های موثر، این فرآیند غیر طبیعی را کاهش داد یا آن را از بین برد. تغییرات درون سلولی و خارج سلولی در سنین پیری موجب تغییرات ظاهری و جسمانی و افت فعالیت می شود. شکل و ترکیب بدن دچار تغییرات چشمگیری می شود. با پیر شدن سلولی توانایی حفظ تعادل بدن، به طور فزاینده‌ای کاهش می یابد. اعضای بدن به دلیل نقایص سلولی و بافتی، قادر به فعالیت کاملاً موثر نیستند. توانایی جایگزین کردن سلول ها کاهش می‌یابد. کاهش الاستین و کلاژن در بافت پیوندی موجب سخت شدن و کاهش حالت ارتجاعی آن می شود. سلامتی فرد سالمند و عوامل جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی بستگی دارد. بررسی کامل شامل ارزشیابی تمام سیستم‌های عمده بدن، وضعیت اجتماعی و روانی و توانایی عملکرد مستقل فرد، علیرغم ابتلا به بیماری مسئله مهمی است. از دیگر تأثیرات پیری بر بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، یادگیری و حافظه فرد سالمند تأثیر می گذارد به علاوه بر اقدام فقدان های حسی در مقابل محرومیت از ادراکات حسی که با استفاده از وسایلی مانند سمعک به سالمندی که دچار فقدان حس شده است، کمک کرد. استرس و مدارا در سالمند و نقش خانواده برای مراقبت و درک مسائل روانی که سالمند مواجه می شود، باید در زمینه خانواده انجام شود. 20
فاطمه | شنبه 24 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید