بیماری کاوازاکی

بیماری کاوازاکی
بیماری کاوازاکی بیماری کاوازاکی یک واسکولیت (التهاب رگ) سیستمیک حاد با علت ناشناخته است. این بیماری خودمحدود شونده بوده و ظرف مدت ۶-۸ هفته بهبود می یابد. در صورت عدم درمان ۲۵%- ۲۰% از کودکان عارضه قلبی پیدا می کنند. آسیب عروق خونی و عضله قلب (شریان های کرونر) می‌تواند ایجاد شود. شایع ترین ضایعه، گشادی شریان های عروق کرونر یا حالت آنوریسم است. خطر درگیری قلب در شیرخواران کمتر از یک سال بالا است. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که کودکان بیش از ۵ سال در معرض بروز عوارض کرونری می باشند، شاید به این دلیل که بروز بیماری کاوازاکی در کودکان بزرگتر کمتر حدس زده شده و تشخیص و درمان دیرتر انجام می‌شود. بیماری کاوازاکی یکی از علل ابتلا به بیماری اکتسابی قلب در کودکان به شمار می‌رود. بیماری کاوازاکی در بیشتر نژاد ها و گروه ها دیده می شود نسبت شروع ۱۱۲ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال است. شیوع کاوازاکی در مردان 1/5 برابر زنان بوده و ۷6% از کودکان مبتلا کوچکتر از ۵ سال بوده و اوج شیوع مربوط به گروه سنی نوپایی است. علت KD ناشناخته است. هرچند که بیماری کاوازاکی مسری نیست ولی عوامل متعددی از وجود ایتولوژی عفونی حمایت می‌کند. در اپیدمی های فصلی و جغرافیایی بیشترین موارد در انتهای زمستان و در ابتدای بهار دیده می‌شود. بیماری کاوازاکی یک بیماری دوران کودکی بوده که بیانگر پیدایش مصونیت غیر فعال است. 10
فاطمه | شنبه 31 خرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید