اثرات بدن‌سازی بر روی کودکان

اثرات بدن‌سازی بر روی کودکان
با گسترش رو به رشد تمرینات مقاومتی یا وزنه برداری به عنوان یک تکنیک آمادگی در بین ورزشکاران - برخی افراد نگرانی‌هایی را درباره اثر بخشی یا بدون خطر بودن انجام این روش تمرینی - در کودکان و نوجوانان - ابراز کرده‌اند. هر چند هیپرتروفی در کودکان در مقایسه با بزرگسالان کم‌تر است، اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کودکان می‌توانند با انجام تمرینات مقاومتی، قدرت خود را تا حد زیادی افزایش دهند. با نزدیک شدن کودک به بلوغ، هیپرتروفی او بیش‌تر می‌شود. درست مثل بزرگسالان، افزایش ظرفیت دستگاه عصبی در فراخوانی یا فعال کردن بافت عضلانی، نقش مهمی در افزایش قدرت ناشی از تمرینات مقامتی در کودکان ایفا می‌کند. به علاوه‌ی افزایش قدرت، تمرینات مقاومتی باعث می‌شوند تا چگالی استخوان و سلامتی کودکان و نوجوانان افزایش یابد. هر چند تمرینات مقاومتی ممکن است باعث آسیب‌هایی در کودکان شود، اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر آموزش و نظارت مناسب و کافی وجود داشته باشد، وقوع آسیب به حداقل می‌رسد - بسیار کم‌تر از یک در هر 100 ساعت شرکت در تمرینات - و ذاتی هیچ کدام فاجعه بار نیستند. در حقیقت، کارشناسان کالج آمریکایی کودکان و انجمن ملی قدرت و بدن‌سازی نتیجه گرفته‌اند تمرینات اگر با روش مناسبی انجام شوند، تمرینات قدرتی، خطری را متوجه سلامتی کودکان و نوجوانان نمی‌کند. 00
مهرداد | پنجشنبه 5 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید