نکات مهم برای تمرینات قدرتی کودکان و نوجوانان

نکات مهم برای تمرینات قدرتی کودکان و نوجوانان
در تمرینات مقاومتی، به علاوه افزایش قدرت، چگالی استخوان و سلامتی کودکان و نوجوان افزایش می‌یابد. هر چند تمرینات مقاومتی ممکن است باعث آسیب‌هایی در کودکان شود، اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند اگر آموزش و نظارت مناسب و کافی وجود داشته باشد، وقوع آسیب به حداقل می‌رسد (بسیار کم‌تر از یک در هر 100 ساعت شرکت در تمرینات) و ذاتی هیچ کدام فاجعه‌بار نیستند. در حقیقت، کارشناسان کالج آمریکایی کودکان و انجمن ملی قدرت و بدن‌سازی نتیجه گرفتند تمرینات اگر با روش مناسبی انجام شوند، تمرینات قدرتی، خطری را متوجه سلامتی کودکان و نوجوانان نمی‌کند. برای بی‌خطر و موثر بودن تمرینات قدرتی در کودکان و نوجوانان، به پیشنهادات زیر که توسط آکادمی آمریکایی کودکان ویژه تهیه شده، مطالعه کنید. 1. اگر روش‌های تمرینات قدرتی مناسب باشند و اقدامات احتیاطی در نظر گرفته شود، برنامه‌های تمرینات قدرتی ویژه دوره قبل از نوجوانی و دوران نوجوانی می‌تواند بدون خطر و مفید باشد. 2. قبل از دوره نوجوانی و دوره نوجوانی و تا زمانی که فرد به بلوغ اسکلتی و بدنی برسد، از شرکت در مسابقات وزنه‌برداری، بدن‌سازی، بلند کردن وزنه‌های بسیار سنگین باید خودداری شود. 3. اگر کارشناس کودکان، تمرینات قدرتی ویژه کودکان و نوجوانان را برای ارزیابی توصیه می‌کنند، موارد زیر را باید در نظر گرفت: الف. قبل از شروع تمرینات قدرتی ارزیابی‌های پزشکی باید از سوی یک کارشناس کودکان انجام شود. اگر موردی مشاهده شد، شاید لازم باشد کودک یا نوجوان را به یک پزشک ورزشی معرفی کرد. کارشناس باید با انواع روش‌های تمرینات قدرتی و نیز مضررات و فواید آن (قبل از دوره نوجوانی و هنگام آن) آشنا باشد. ب. اگر هدف سلامت عمومی است، تمرینات هوازی باید با تمرینات مقاومتی ترکیب شود. پ. تمرینات قدرتی باید شامل گرم کردن و سرد کردن نیز باشد. ت. در شروع، تمرینات ویژه باید بدون بار (مقاومت) باشد. زمانی‌که کودکان یا نوجوانان بر مهارت‌ها تسلط یافتند، می‌توان بارها را تدریجی افزایش داد. ث. اگر فرد توانست 8 تا 15 تکرار را به خوبی انجام دهد وزنه یا مقاومت را می‌توان افزایش داد تا یک تمرین مقاومتی فزاینده رخ دهد. ج. هر گونه علائم آسیب یا بیماری ناشی از تمرینات قدرتی، باید قبل از ادامه فعالیت، ارزیابی شود. 00
مهرداد | شنبه 7 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید