نیاسین (ویتامین ب 3)

نیاسین (ویتامین ب 3)
نیاسین (ویتامین ب 3): کمبود نیاسین در انسان موجب پیدایش بیماری به نام «پلاگر» در بدن می‌شود که نشانه‌های آن عبارت است از بیماری های پوستی پشت دست ها، پاها، گردن. بیماری ها: علاوه بر پلاگر که نشانه‌های آن عنوان شد دنباله آن به بیماری جهاز هاضمه و عصبی ادامه می‌یابد. در کودکان هم این بیماری خود را بیشتر نشان می‌دهد که به دو دسته تقسیم می شود: 1- پلاگر خشک 2- پلاگر مرطوب نیاز روزانه یک شیرخوار به نیاسین روزی ۴ میلی گرم و برای بزرگترها ۱۵ تا ۲۰ میلی گرم می باشد. منبع تامین این نیاز را می‌توان در یک غذای متنوع و کافی مرکب از گوشت و تخم مرغ و سبزیجات و شیر دانست و در جگر و گوشت قرمز هم زیاد یافت می‌شود، جز ذرت که بی‌شک کمتر از این سهم برخوردار است و اگر دقت نماییم آنهایی که بیشتر ذرت مصرف می‌کنند مبتلا به بیماری کمبود این ویتامین می باشند. 10
فاطمه | يكشنبه 8 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید