آثار کافئین بر بدن

آثار کافئین بر بدن
کافئین آثار گوناگونی بر دستگاه عصبی مرکزی و آثار شناختی دارد. هم‌چنین بر عملکردهای هورمونی، متابولیکی، عضلانی، قلبی - عروقی، ریوی و کلیوی در استراحت و فعالیت ورزشی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، نایژه گشایی حبابچه‌ها، رگ‌گشایی عروق خونی، فعالیت عصبی انقباض‌های عضلانی، پالایش خون در کلیه‌ها، ترشح کاتکولامین‌ها و لیپولیز را تحریک می‌کند. این آثار متابولیکی، فیزیولوژیکی و هورمونی کافئین باعث می‌شود نسبت تبادل تنفسی، خستگی محیطی، میزان درک فشار (RPE) و آستانه‌ی رهایش کورتیزول و بتا_آندرفین‌های ناشی از فعالیت ورزشی کاهش یابد. هم‌چنین، اکسیژن برداشتی، برون‌ده قلبی، تهویه، مقادیر خونی اپی نفرین، میزان متابولیسم و اکسایش چربی‌ها هنگام فعالیت ورزشی استقامتی در افراد ورزیده و غیر ورزیده را افزایش می‌دهد. از مدت‌های مدید تصور می‌شد کافئین باعث آب‌زدایی می‌شود، اما چنین چیزی واقعیت ندارد. هم‌چنین در مقاله‌ای مروری بحث شده است، کافئین می‌تواند عملکرد را در بسیاری از تکالیف تا چند درصد افزایش دهد. مطالعات کافئینی که در فعالیت‌های ورزشی استقامتی انجام شده، نشان می‌دهد برون‌ده کار و زمان تا درماندگی افزایش می‌یابد. هم‌چنین، کافئین عملکرد را هنگام دوچرخه سواری و دوهای شدید کوتاه مدت که تقریبا 5 دقیقه به درازا می‌انجامد، را افزایش می‌دهد. 00
مهرداد | دوشنبه 9 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید