اثرات کافئین در ورزش

اثرات کافئین در ورزش
کافئین عملکرد ورزشکار را هنگام دوچرخه سواری و دوهای شدید کوتاه مدت که تقریباً 5 دقیقه به درازا می‌انجامد، افزایش می‌دهد. با وجود این آثار ارگوژنیک مثبت آن هنگام فعالیت های ورزشی سرعتی و قدرتی که کم‌تر از 3 دقیقه به طول می‌انجامد، روشن است و دلیل احتمالی آن، کم بودن تعداد پژوهش‌ها و پروتکل‌های‌ گوناگونی است که استفاده شده‌اند. در رویدادهای سرعتی و توانی که عمدتا به دستگاه فسفاژن متکی‌اند (تا 10 ثانیه)، کافئین باعث افزایش حداکثر برون‌ده توانی، سرعت و قدرت ایزوکینتیک می‌شود. باوجود این، در رویدادهایی که به شدت به دستگاه گلیکولیز وابسته‌اند (15 ثانیه تا 3 دقیقه)، کافئین تاثیری بر افزایش عملکرد نداشته است. در حقیقت خوردن کافئین هنگام وهله‌های تکراری فعالیت ورزشی می‌تواند، برای عملکرد زیان‌بار باشد. به علاوه، خوردن مقادیر گوناگون کافئین، تاثیر ارگوژنیکی بر حداکثر قدرت و استقامت هنگام آزمون 15 تکراری قدرت ایزوکینتیک نداشته است. در تنیس که یک ورزش انفرادی است و به تمرکز و مهارت نیاز دارد، کافئین دقت ضربه زدن، سرعت دویدن، چابکی و موفقیت کلی در بازی را به دنبال دارد که احتمالاً دلیل آن بهتر شدن زمان واکنش و هوشیاری ذهنی است. هم‌چنین، گزارش شده است کافئین در بازیکنان تنیس باعث درایوهای موثر تر در ساعات پایانی بازی می‌شود. 00
مهرداد | سه‌شنبه 10 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید