علائم اصلی بیماری قلبی عروقی

علائم اصلی بیماری قلبی عروقی
این علائم یا نشانگان باید در چارچوب بالینی که ظاهر شده‌اند تفسیر شوند، زیرا همه‌ی آن‌ها با بیماری‌های قلبی-عروقی، ریوی یا متابولیکی جنبه اختصاصی ندارند. • درد یا ناراحتی (یا دیگر معادل های آنژین) ناشی از ایسکمی در سینه، گردن، دست‌ها یا نواحی دیگر • تنگی نفس هنگام استراحت یا با حداقل تلاش • سرگیجه یا غش (سنکوب) • ارتوپنه (تنگی نفسی که با نشستن به حالت عمودی برطرف می‌شود) یا تنگی نفس ناگهانی شبانه. • ادم قوزک پا • تپش قلب یا تاکی کاردی • لنگش متناوب • سوفل قلبی شناخته شده • خستگی غیر عادی یا تنفس بریده با فعالیت‌های عادی 00
مهرداد | سه‌شنبه 17 تير 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید