سنکوپ گرمایی چیست؟

سنکوپ گرمایی چیست؟
وقتی ورزشکاری یا هر فرد دیگری برای مدت طولانی در گرما بنشیند یا بایستد، یا فقط فعالیتی را در گرما انجام دهد، ممکن است به سنکوپ گرمایی یا بی هوشی مبتلا شود. سرگیجه یا سردردهای ملایم در گرما می‌تواند ریشه در استاع بیش از اندازه عروق محیطی، تجمع خون در پاها و کاهش بازگشت وریدی، آب‌زدایی، کاهش برون‌ده قلبی یا احتمالا ایسکمی مغزی داشته باشد. این بیماری گرمایی بیش‌تر در افرادی رایج است که سازگار نشده‌اند یا با یک محیط خیلی گرم سازگاری نیافته‌اند. 00
مهرداد | يكشنبه 12 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید