ورزش و آب زدایی

ورزش و آب زدایی
حفظ آب‌رسانی در حد طبیعی برای عملکرد مطلوب همه انواع فعالیت های بدنی، حیاتی‌اند. این موضوع نه تنها در مورد رویدادها در هوای آزاد که گرما و رطوبت زیاد بر میزان عرق ریزی تاثیر می‌گذارند، مهم است، بلکه هم‌چنین برای فعالیت‌ها در فضای سربسته و ورزش‌هایی که در مناطق گرم انجام می‌شوند اهمیت دارد. برای به حداقل رساندن احتمال آب‌زدایی در هر نوع محیطی، باید هنگام و بین جلسات تمرینی که به مسابقه ختم می‌شوند، مایعات به اندازه کافی خورده شود. مایعات مصرفی باید الکترولیت (سدیم و پتاسیم) داشته باشند تا به حفظ تعادل بین بخش های درون سلولی و برون سلولی کمک کنند. از آنجایی که ادرار پیوسته دفع می‌شود، مایعات مصرفی باید به گونه‌ای باشد که پس از یک جلسه تمرینی، بیش از حجم عرق دفعی باشد. هم‌چنین، توصیه شده است دو ساعت قبل از رویداد، 400 تا 600 میلی لیتر (حدود 17 اونس) آب خورده شود تا قبل از شروع فعالیت، کلیه‌ها زمان به اندازه کافی برای تنظیم حجم آب کل بدن داشته باشند. اطمینان از آب‌رسانی طبیعی هنگام تمرین، قبل و هنگام مسابقه، کمک می‌کند تا بهترین عملکرد ممکن در همه انواع فعالیت‌های بدنی شدید محقق شود. 00
مهرداد | چهارشنبه 15 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید