تاثیر ارتفاع بر عملکرد ورزشی

تاثیر ارتفاع بر عملکرد ورزشی
همه ارتفاعات تأثیر یکسانی بر عملکرد ورزشی ندارند. برداشتن حتی یک گام در قله اورست با ارتفاع 8850 متر تفاوت چشمگیری با دویدن در ارتفاع 2000 متری دارد. این موضوع ریشه در تفاوت‌های PO2 (فشار سهمی اکسیژن) دارد. در حقیقت، بیش‌تر رقابت‌های ورزشی در ارتفاعات متوسط انجام می‌شوند و این چالشی است که ورزشکاران و تیم‌ها هر ساله با آن مواجه‌اند. ارتفاع زیاد نوعاً تنها از سوی کوهنوردان، اسکی بازان و تفریح اسنوبورد تجربه می‌شود. 00
مهرداد | سه‌شنبه 21 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید