تأثیر پروهورمون بر بدن

تأثیر پروهورمون بر بدن
در مسیرهای بیوسنتز طبیعی بدن که به تولید تستوسترون منجر می‌شود (که آثار قویی بر عضله سازی دارد) فراورده‌های میانجی وجود دارند. هر فرآورده یا ماده میانجی، یک پروهورمون نامیده می‌شود. از آنجایی که این پیش ساز‌های استروئیدی طبیعی در نهایت توسط آنزیم‌های گوناگون به تستوسترون تبدیل می‌شوند، ورزشکاران زیادی پروهورمون‌های مصنوعی را با این فرض استفاده می‌کنند که به محض ورود به بدن وارد مسیرهای استروئیدی شده و به افزایش ترشح تستوسترون درون‌زا منجر می‌شوند. تا همین اواخر، این عوامل می‌توانستند در مراکز تغذیه‌ای و بدون نسخه‌ی پزشک به عنوان مکمل‌های غذایی مجاز خریداری شوند. اما در سال 2005، انجمن غذا داروی آمریکا (FDA)، متداول‌ترین پروهورمون‌های مورد استفاده را در فهرست مواد کنترل شده‌ی خود قرار داد و اکنون تنها با نسخه پزشک می‌توان آن‌ها را خریداری کرد. 00
مهرداد | چهارشنبه 29 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید