تعادل

تعادل
تا حالا شده از خودتون بپرسید در زندگی تون تعادل هست؟! توی زندگی کلی موضوع مهم هست که برای وضعیت روانی ما لازمند که برخی از آنها نسبت به بقیه سرتیتر ترند مثلا: کار و درآمد ، سفر و مهاجرت ، هنر و مهارت ، ایمان و اعتقاد و روابط و خانواده و ... اما متاسفانه تا حالا شده که توجه به دسته ای و بی اهمیت بودن به دسته ی دیگر باعث می شود که زندگیت ریپ بزند :) اهمیت به یک موضوع فقط تأمین کننده ی بخشی از حال خوب ماست پس حواسمون باشه که این تعادل را بین تمامی بخش ها حفظ کنیم. عکس: Bekirdonmeez30
فاطمه | شنبه 3 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 7 اسفند 139800
سپاس از اشتراک گذاری مطلب خوبتان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید