آیا نوشیدن آب روی لاغری اثر می‌گذارد؟

آیا نوشیدن آب روی لاغری اثر می‌گذارد؟
آب به عنوان بخشی از غذا (مانند سوپ) یا خودش اگر خورده شود، حالت سیری را افزایش می‌دهد و به کاهش انرژی دریافتی کمک می‌کند. آب هم‌چنین برای حفظ آب‌رسانی طبیعی و دفع مواد زائد طبیعی ضروری است. اگر آب به اندازه کافی خورده نشود، TBM کاهش می‌یابد، اما این کاهش ریشه در کاهش حجم آب دارد تا کاهش ریشه در کاهش حجم آب دارد تا کاهش FM. 00
مهرداد | چهارشنبه 5 شهريور 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید