مزایای فعالیت و آمادگی‌جسمانی چیست؟

مزایای فعالیت و آمادگی‌جسمانی چیست؟
با چند ماه آمادگی جسمانی می‌توان تغییر جدیدی را در بدن ایجاد کرد که از آن به "بیداری" تعبیر می‌شود. این حالت شبیه خوش اندامی و زیبایی جسمی نیست، بلکه یک حس درونی است که نمی‌توان آن را به صورت ملموس مشاهده کرد. هر روز صبح که بلند می‌شوید، دلتان می‌خواهد برای انجام تکالیف روزانه توانایی داشته باشید و با قدرت و هوشیاری از خستگی‌های بی‌مورد رها باشید. از اوقات و فراغت لذت ببرید و کارهای ضروری پیش‌بینی نشده را انجام دهید. برای انجام کار و فعالیت‌های ضروری باید انرژی و آمادگی عضلانی داشته باشید. همچنین برای عملکرد بهتر و دوری از آسیب باید انعطاف و تعادل داشته و برای انجام امور خانه، سرگرمی و رسیدن به دعوت‌های غیر منتظره، باید استقامت داشته باشید. اگر به برخی فعالیت‌های شخصی علاقه دارید، پس از بیدار شدن باید فکر خود را روی فعالیتی که برای اجرا در آن روز برنامه‌ریزی کرده‌اید و همچنین زمان و مکانی که باید آن را انجام دهید، متمرکز کنید. در واقع زمانی که فعال می‌شود و با ورزش خو می‌گیرید، فعالیت جسمانی منظم؛ بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شما می‌شود. فعالیت و آمادگی‌جسمانی عملکرد شما را بیشتر و بیشتر توسعه داده و همچنین سلامتی جسمی و فیزیولوژیکی شما را بهبود می‌بخشد. بنابراین، قدرت را افزایش داده و دوره جوانی را طولانی‌تر می‌کند. 00
مهرداد | دوشنبه 10 شهريور 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید