مزایای روانی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی

مزایای روانی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی
کاهش اضظراب و افسردگی ورزش در کوتاه مدت همانند دیگر روش‌های مشابه مانند تمرین ذهنی یا استراحت مطلق، اضطراب را کاهش می‌دهد. به میزان کاهش اضطراب قبل و بعد از ورزش توجه کنید. بعضی مطالعات ناشن می‌دهد که ورزش در کاهش علائم افسردگی موثرتر از روان‌درمانی است. به کاهش نشانه‌های افسردگی از شروع درمان تا هفته هجدهم توجه کنید. رشته ورزشی در این مطالعه، دویدن بود. کنترل استرس و کاهش اثرات منفی آن در بدن میزان بالای استرس می‌تواند با سلامتی جسمانی پایین، به ویژه برای افراد با آمادگی جسمانی کم، ارتباط داشته باشد. زندگی توام با استرس، سلامت جسمانی افراد سالم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهبود اعتماد به نفس اعتماد به نفس فردی که بعد از 12 هفته تمرین و هر هفته 4 جلسه فعالیت 30 دقیقه‌ای انجام داده، بهبود یافته است. بهبود ادراک و توانایی حل مساله ورزش به تقویت ذهن کمک می‌کند. 00
مهرداد | چهارشنبه 12 شهريور 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید