آفت

آفت
دچار آفت ذهنی و روانی شدی؟! بعضی اوقات توی زندگی از کرده و ناکرده خودت یا عملکرد و رفتار دیگران به فکر میری و نشخوار ذهنی میکنی که چرا اینکار رو کردم؟! اون چرا اینطوری با من برخورد کرد؟! و... این افکار مثل بمبی می مونند که هر جا میریم با خودمون حملش می کنیم تا خودمون رو منجر کنیم. ببین خوب من ، ما توی دنیا اومدیم که از نو ساخته شویم هر خطا و شکست و اشتباه در زندگی فرصتی برای بهتر ساخته شدن نه درجا زدن و راکد ماندن پس رها شو و خوب فکر کن و و مثل رود روان شو عکس اصلی این پست از: pexels.com10
فاطمه | شنبه 3 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید