دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ
آنلاین بودن می تواند در اولین مرحله به شما کمک کند تا مشخصات تماس و آدرس یا آدرس هایتان را برای مخاطب هایتان که به دنبال شما می گردنند نمایش داده شود. همچنین می توانید ساعات کاری خود را برای مشتریانتان ذکر کنید. توجه داشته باشید ذکر آدرس و مشخصات شما در اعتماد مخاطب به کسب و کارتان بسیار موثر می باشد. حضور آنلاین الزاما برای ایجاد خرید های جدید نمی باشد. learndigital.withgoogle.comعلی | شنبه 3 اسفند 1398
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - تجزیه و تحلیل و سازگاریدوشنبه 29 ارديبهشت 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - بازاریابی حضور آنلاینسه‌شنبه 2 ارديبهشت 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - ایجاد حضور آنلایندوشنبه 11 فروردين 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - فرصت دیجیتالی شمادوشنبه 28 بهمن 1398
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - معرفی بنگاه الکترونیکیدوشنبه 21 بهمن 1398