مدیریت اسناد

منوی Content و زیر منوی Documents برای ایجاد اسنادی مانند pdf و سایر سندها می‌باشد که می خواهید ایجاد و مدیریت نمایید. در واقع این قسمت به شما اجازه می دهد تا سندی را ایجاد نموده و به کاربری خاص جهت مشاهده نسبت دهید. کاربران پس از ورود در سایت می‌توانند اسناد مربوط به خود را ملاحظه کنند. همچنین می‌توانند با شماره پیگیری مربوطه، سند را ببینند. به عنوان مثال این اسناد می توانند گزارش یا جواب یک آزمایشگاه یا نتیجه یک آزمون باشند.بوم لاگ | دوشنبه 26 مهر 1400
ساخت طبقاتآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentيكشنبه 28 شهريور 1400
ایجاد پُستآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentيكشنبه 28 شهريور 1400
مدیریت کامنت‌هاآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentشنبه 3 مهر 1400
مدیریت فایل‌های چند رسانه‌ایآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentسه‌شنبه 27 مهر 1400