مدیریت فایل‌های چند رسانه‌ای

اگر می‌خواهید کاربران یا مدیران سایت برای استفاده از فایل‌های چند رسانه‌ای خود در سایت از گالری شخصی و آنلاین استفاده نمایند می‌توانید از منوی Content و زیر منوی Media استفاده نمایید. در این بخش می‌توان انواع فایل مانند صوتی، ویدویی و تصویری را ایجاد نمود و در پست‌های مختلف از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است این فایل ها به صورت امن و دور از دسترس سایرین نگه داری می‌شود و می‌تواند فضای مناسبی برای ایجاد گالری شخصی جهت انتخاب و انتشار در اینترنت به کار گرفته شود.بوم لاگ | سه‌شنبه 27 مهر 1400
ساخت طبقاتآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentيكشنبه 28 شهريور 1400
ایجاد پُستآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentيكشنبه 28 شهريور 1400
مدیریت کامنت‌هاآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentشنبه 3 مهر 1400
مدیریت اسنادآموزش استفاده از وب‌افزار بوم‌لاگ | منوی Contentدوشنبه 26 مهر 1400