ارزیابی ذهن

ارزیابی ذهن
دقت کردین ذهن تون بهانه ساز یا راهکار ساز ؟! ذهن افراد اثربخش فرصت محور نه مسأله محور متأسفانه اکثر ماها اول دنبال بهانه سازی هستیم و بعد از کلی نق و غُر زدن سراغ راهکار می رویم! به جای فرصت سوزی و حال بد درست کردن و دنبال توصیف بودن ، باید دنبال چاره یاب باشیم ذهن مون را به سمت پیدا کردن راه حل ها سوق دهیم نه ذهنی که فقط مسئله را ببیند. عکس اصلی این پست از: pexels.com10
فاطمه | دوشنبه 5 اسفند 1398
بابک | سه‌شنبه 13 اسفند 139800
👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید