مشخصات فنی نشانه ها

مشخصات فنی نشانه ها
مشخصات فنی نشانه ها اطلاعاتی است که بیشتر به کار طراحان می خورد؛ زیرا این قسمت عبارت است از نحوه ی اجرای فنی و گرافیکی یک فکر که چگونه باید تجسم تصویری پیدا کند، چگونه این تصویر ساده و خلاصه شود و اجرایی دقیق و فنی پیدا کند تا مفهوم موضوع در آن متبلور شود. طراحی نشانه باید طوری انجام گیرد که ظرایف آن در کوچک و بزرگ شدن نشانه، تغییری نکند و هویت خود را از دست ندهد. در طراحی نشانه جزئیات طرح نقش مهمی در ارائه ی محتوا و زیبایی های هنری آن دارد.با کمترین سهل انگاری تناسب میلیمتری اندازه ها به هم می خورد و همین امر حتی سبب تغییر ماهیت و هویت طرح می شود. در طراحی فنی فاصله زیبایی و زشتی و نقص، به مویی بسته است. به همین علت طراح باید طرح خود را براساس میزان ها و معیارهای دقیق، انداره گیری و رسم کند. دائم در این مرحله خطوط و فرم ها را با هم مقایسه کند و و ترکیب بندی تصویری و فنی آن را با دقتی موشکافانه سبک و سنگین کند. هر خط و نقطه ای که رسم می کند، مقرون به دلایل منطقی تجسمی باشد و به کار خود، تراشی جواهرگونه بدهد و جزئیات طرح را به خوبی کنترل کند. نشانه باید فرهنگ خلاصه و کاملی از کل مفهوم موضوع باشد، که ساده و روشن، این فرهنگ به بیننده انتقال یابد. خلاصه کردن و ساده کردن این فرهنگ احتیاج به تخصصی دارد که در پی خود تجربه طولانی داشته باشد.لذا نشانه ای که انواع توضیحات و اشارات گوناگون از موضوع را دارد نشانه ی درستی نیست؛ بلکه مجموعه ی شلوغی است که هر یک از جزئیات تاثیر تصویری جزئی دیگر را از بین می برد و در نهایت تصویر واضحی در اذهان باقی نمی گذارد. بنابراین ساده کردن و خلاصه کردن موضوع به تصویر از یک طرف و ساده کردن و خلاصه کردن تصویر در ابعاد تجسمی از طرف دیگر، کاری است که احتیاج فراوان به تبحر طراح و تجربه و فرهنگ او دارد. خوشبختانه در هنرهای تصویری ایران منبع عظیمی از نقوشی است که در نهایت استادی و هنرمندی و با بیانی موجز و مفید طراحی شده اند. تمام نقوش قالی ها و کفپوش ها، پارچه ها، گچ بری ها، آجرکاری ها، حکاکی ها، نقاشی ها و مجسمه ها نمونه های بی نظیر هنرمندانه ای از خلاصه شدن و ساده شدن شکل های طبیعی هستند که می توانند سرمشق های گرانبهایی برای مطالعه و فراگیری باشند. تا اینجا درباره رنگ و نقش صحبتی نشده است؛ در حالی که در تمام مثال های فوق عامل رنگ می تواند دخالت داشته باشد. در این باره باید گفت که نقش رنگ فقط به خاطر تشدید معنی و مفهوم است و کاربرد دیگری ندارد. رنگ ها دارای بیان کیفی متعددی هستند. رنگ های گرم، رنگ های سرد و رنگ های خنثی و تقسیمات گوناگون کیفی و فیزیکی رنگ، موضوعات بسیار متنوعی می باشند. اما تا آن حد که در نشانه به کار گرفته می شود فقط به خاطر تشدید و تاکید در ویژگی های مفهوم و معنی موضوع نشانه است. نشانه باید آن قدر ساده و واضح باشد که به خوبی در ذهن حک شود و مرور ایام آن را از یادها نبرد. این امر باعث عمر نشانه و حفظ معیارهای زیبایی آن می شود. منبع: کتاب نشانه ها، نوشته مرتضی ممیز، نشر چهار رنگ، 1362، تهران عکس: LogoDesign منبع20
بوم لاگ | سه‌شنبه 6 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 3یک وب اپلیکیشن (وب سایت داینامیک) علاوه بر تمام نیازهای ظاهری که دارد، به مجموعه ای از دستورات برای اجرا شدن نیاز دارد...يكشنبه 11 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 2برای برنامه نویسی وب لازم است تا سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده بتوانید برنامه بنویسید...چهارشنبه 7 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 1شاید شما هم تصمیم گرفته باشید یک برنامه نویس وب شوید و نمی دانید دقیقا از کجا باید شروع کنید...سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید