نظم

نظم
بی نظمی مسری است و انتشار پیدا می کند، نگرش سیستمی داشته باشیم و وظایف مون را بالای سررسید بنویسیم و اولویت بندی شون کنیم!! برخی از ماها نه نظم رفتار داریم و نه نظم گفتار و نه نظم های... هرج و مرج هایی که زندگی ما را دربرگرفته!!هر عمل و عکس العملی که می بینیم، از ماست که بر ماست می شود!! اگر می خواهیم موفق باشیم، باید نظم داشته باشیم و اینو رو میتونیم با یه نگاه به سیستم غرب و کشورِمون متوجه اش می شویم!! متأسفانه این رو جدی نگرفتیم و نتیجه اش می تواند این باشه که هیچ کشوری به اندازه ی ما (و یا حتی در زندگی شخصی) پروژه های نیمه تمام ندارد پس از خودمون شروع کنیم و نظم را درونِ جای جای زندگی مون قرار بدهیم... عکس اصلی این پست از: pexels.com30
فاطمه | سه‌شنبه 6 اسفند 1398
بابک | دوشنبه 19 اسفند 139800
سپاس. مطلب مفیدی بود. 👍🙏
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید