مرکانتیلیسمی نباش!

مرکانتیلیسمی نباش!
بین قرن 15 تا اوایل قرن 18 حدود 250 سال مکتبی به نام مرکانتیلیسم اومدند؛ به معنی سوداگران. تِم اصلی این مکتب: ثروت واقعی فقط طلا و جواهر است. یکی از استراتژی هایی که مرکانتیلیسم های فرانسوی انجام دادند این بود که: تجمل و اشرافی گری؛ سرمایه گذاری بر روی کالاهای تجملاتی و اشرافی خاص بود. غرب خودش از این افکار فاصله گرفت "اما متأسفانه برخی از مردم ما در افکار قرن 18 مرکانتیلیسمی موندند"!!! اشرافی گری و اعتماد به این افکار و بی توجهی به طبقات ضعیف آفت است آفت. عکس اصلی این پست از: unsplash.com30
فاطمه | يكشنبه 11 اسفند 1398
بابک | دوشنبه 12 اسفند 139800
🙏👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید