یادگیرنده باش!

یادگیرنده باش!
سازمان یادگیرنده، قابل دستیابی ست! همگی ما، یک یادگیرنده و یک آموزنده هستیم... هیچ کس نباید به یک کودک بیاموزد که یاد بگیرد. در حقیقت هیچ کس نباید هیچ چیز را به یک کودک بیاموزد. آن ها با کنجکاوی ذاتی، استاد فراگیری هستند و به خوبی یاد می گیرند که راه بروند، حرف بزنند و به تدریج تمامی اعمال خود را انجام دهند... پس فراگیری در طبیعت و ذات ماست و ما شیفته یادگیری هستیم... ذات مان را فراموش نکنیم و مثل یک کودک باشیم!! عکس اصلی این پست از: pexels.com30
فاطمه | دوشنبه 12 اسفند 1398
بابک | سه‌شنبه 13 اسفند 139800
👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید