ارتباط چیست؟

ارتباط چیست؟
به منظور آشنایی بهتر با مفهوم ارتباط نخست معنی این واژه را در لغت نامه جست و جو می کنیم. در فرهنگ "وبستر"، Communication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده و از معیارهایی نظیر: "رساندن"، "بخشیدن"، "انتقال دادن"، "آگاه ساختن"، "مکالمه " و "مراوده داشتن" استفاده شده است. در وبستر همچنین اضافه شده عمل ارتباط برقرار کردن می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، کنفرانس ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام پذیرد. همچنین در فرهنگ دانشگاهی انگلیسی-فارسی "دکتر عباس آریانپور"، برای لغت Communication معادل های فارسی زیر را ارائه شده است : «ارتباط، خطوط ارتباطی، وسایل ارتباطی، مبادله گزارش، ابلاغیه، ابلاغ، اطلاعیه، نقل و انتقالی، مراوده، اخبار، مشارکت، جلسه رسمی و سری فراماسیون ها، عمل رساندن، ابلاغ، کاغذ نویسی، مکاتبه، سرایت، راه، وسیله نقل و انتقال» (آریان پور، 1354، 432) "فرهنگ فارسی معین"، ارتباط را یک بار به صورت مصدر متعدی و بار دیگر اسم مصدر معنی کرده است: «1-مصدر متعدی: ربط دادن، بستن، بربستن، بستن چیزی را با چیز دیگر، 2- اسم مصدر: بستگی، پیوند، پیوستگی، رابطه.» (معین، 1364، 189) در "فرهنگ فارسی معین"، علاوه بر این واژه ها مدخل های "ارتباطات"، "ارتباط چی"، " ارتباط داشتن"، "ارتباطی" و "ارتباطیه" نیز آمده است که اطلاع اساسی تازه ای علاوه بر آن چه برای ارتباط گفته به ما نمی دهد. ( محسنیان راد، 1390 ، 42) اما از آن جا که بحث ما درباره ارتباط جنبه تخصصی دارد نمی توان تنها به توضیحات مندرج در فرهنگ های لغت اکتفا کرد چرا که تعریفی که به دنبالش هستیم باید خصیصه های یک تعریف کامل را داشته باشد. ارسطو فیلسوف یونانی شاید اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه " ارتباط "سخن گفت. او در کتاب مطالعه معانی بیان "ریطوریقا" که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد: « ارتباط عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به کلیه ی وسایل و امکانات موجود برای "ترغیب" و "اقناع" دیگران» شاید بسیاری از تعریف هایی که برای ارتباط ارائه شده تا حدودی از تعریف ارسطو سرچشمه گرفته شده باشد. تعریف زیر که شاید تشابه بیشتری با تعریف ارسطو داشته باشد به عنوان نمونه ذکر می شود: "ویلیام شرام" در کتاب خود با عنوان "فراگرد و تأثیر ارتباط جمعی" در تعریف ارتباط چنین می نویسد: «در فراگرد ارتباط به طور کلی ما می خواهیم با گیرنده پیام خود در یک مورد مسئله معین، همانندی (اشتراک فکر) ایجاد کنیم.( شرام،3،1954) تعاریفی که در بالا به عنوان نمونه مطرح شد، متفق القول نیستند از این رو در انتها بیان یک تعریف نسبتا جامع برای ارتباط ضروری می باشد. تعریفی که توسط دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی مطرح شده است به گونه ای جمع بندی تمامی تعاریف فوق بوده و به شکل جامع و کامل تری به تمامی جنبه ای ارتباط اشاره دارد: «ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آن که در گیرنده ی پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» (محسنیان راد، 1390، 57) منبع: کتاب ارتباط شناسی، نوشته دکتر مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش، 1390، ص 41 تا 57 عکس: communication منبع30
بوم لاگ | دوشنبه 12 اسفند 1398
بابک | دوشنبه 12 اسفند 139810
👍🙏
برنامه نویسی وب 3یک وب اپلیکیشن (وب سایت داینامیک) علاوه بر تمام نیازهای ظاهری که دارد، به مجموعه ای از دستورات برای اجرا شدن نیاز دارد...يكشنبه 11 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 2برای برنامه نویسی وب لازم است تا سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده بتوانید برنامه بنویسید...چهارشنبه 7 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 1شاید شما هم تصمیم گرفته باشید یک برنامه نویس وب شوید و نمی دانید دقیقا از کجا باید شروع کنید...سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید