نوشتار به مثابه تصویر

نوشتار به مثابه تصویر
«حروف و کلمات هم بار معنایی نوشتاری دارند و هم دارای ساختار بصری هستند. استفاده دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری می تواند امکان ارتباطی یکتایی را ایجاد کند. سادگی و آشنایی مخاطبین با فرم حروف به طراح اجازه می دهد بدون ترس از دست دادن هویت اصلی، آن ها را مورد دخل و تصرف های زیادی قرار دهد. وقتی یک حرف یا کلمه فراسوی کارکرد نوشتاریشان، کیفیاتی تصویری به خود می گیرد، به خودی خود تبدیل به تصویر شده و پتانسیل آن برای تاثیرگذاری زیاد می شود. کلماتی که تصویر نیز هستند، سطوح متعددی از درک و فهم را با هم می آمیزند. تلفیق معنی کلمات و شکل آن ها از طریق فیلترهای ادراکی (بصری، حسی، فکری) آن ها وضعیت شمایل گونه یک سمبل (نشانه) را به خود می گیرند. درک هر سطح آنی است و توانایی بیننده در به یادآوری تصاویر این توضیح را می دهد که چرا هویت های سازمانی که با حروف و کلمات ساخته می شوند، (لوگوتایپ) به شکلی که هست وجود دارد. دنیای تجارت یاد گرفته که شناسایی و حافظه کلید ایجاد بازار و وفاداری را به برند است و مطمئن ترین راه برای تحریک حافظه مصرف کنندگان، تداعی کسب و کارشان با نشانه های و کلماتی است که به تصویر کشیده شده باشند مانند لوگو، لوگوتایپ و سمبل حروفی. مانند بسیاری ازجنبه های طراحی با تایپوگرافی، تبدیل حروف به تصویر به معنی تعیین رابطه ای ساده بین فرم ذاتی حروف و برخی از دیگر نمادهای بصری است.» (مثقالی، 1390: 122) در تصویر بالا، مرتضی ممیز در طراحی عنوان فیلم در مسیر تندباد، انتهای حروف را به شکلی طراحی کرده که حرکت تندباد را نشان دهد. (مشکی، 1388: 80) منابع: مثقالی، فرشید؛ (1390)، تایپوگرافی، تهران: نظر. مشکی، ساعد؛ (1388)، نشانه ها، تهران: یساولی.منبع30
بوم لاگ | سه‌شنبه 13 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 14 اسفند 139810
👍👍🙏
برنامه نویسی وب 3یک وب اپلیکیشن (وب سایت داینامیک) علاوه بر تمام نیازهای ظاهری که دارد، به مجموعه ای از دستورات برای اجرا شدن نیاز دارد...يكشنبه 11 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 2برای برنامه نویسی وب لازم است تا سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده بتوانید برنامه بنویسید...چهارشنبه 7 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 1شاید شما هم تصمیم گرفته باشید یک برنامه نویس وب شوید و نمی دانید دقیقا از کجا باید شروع کنید...سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید