نقاط مرگ یا دیم ماک

نقاط مرگ یا دیم ماک
رزمی کاران به نقاط حساس بدن که در اثر ضربه منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ حریف شود دیم ماک می گویند. آموزش این نقاط و کاربرد آن ها بیشتر در درگیری های خیابانی مورد استفاده قرار می گیرد چرا که در بسیاری از سبک های رزمی جز ضربات ممنوع محسوب می شود. در واقع نقاط دیم ماک این توانایی را به مبارز می دهد تا با کمترین ضربات بیشترین آسیب را به مهاجم برساند لذا به هیچ وجه این ضربات را روی دیگران آزمایش نکنید! نقاط دیم ماک در تمام بدن پراکنده شده اند و بسته به شرایط فیزیکی مهاجم مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از ویژگی هایی که نقاط دیم ماک باید داشته باشند در دسترس بودن آن هاست. مثلا پشت سر یکی از اهداف بسیار آسیب پذیر حریف می باشد اما دسترسی به آن در همه شرایط مقدور نیست. همچنین ضرباتی به پشت سر موجب بیهوشی می شوند که بدون توجه حریف اصابت کند در نتیجه پشت سر جز نقاط دیم ماک محسوب نمی شود. بخشی از استخوان های ضغیف اما حساس، برخی از مفاصل با دامنه های حرکتی خاص، بافت های حیاتی و غیر حفاظت شده، قسمت های مرتبط با سیستم های فعال و ناخودآگاه و محل اتصال اعضای اصلی بدن نقاط دیم ماک در بدن انسان محسوب می شوند. نویسنده: علی باباخانی عکس: Pixabay30
علی | سه‌شنبه 13 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 14 اسفند 139800
🙏
کاراته و زندگیکاراته از قدیمی ترین سبک های رزمی در جهان محسوب می شود...چهارشنبه 30 بهمن 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید