انتزاع در هنر

انتزاع در هنر
«در معنای عام، جدا کردن صفت یا خاصیت مشترک میان چند چیز و تأکید بر این وجه مشترک است. به عنوان مثال، می توان دایره را صورت ناتزاعی تمام چیزهای گرد دانست. انتزاع در هنر زبده گزینی از طبیعت معنا می دهد و روش های گوناگون دارد. مشخصه بسیاری از روش های انتزاع به درجات مختلف، این است که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس را کنار می گذارد و یا کم اهمیت می شمارد و ابداع واقعیتی تازه برای ادراک بصری را کارکرد اساسی هنر می داند.» (پاکباز، 1395: 49) «هنر انتزاعی اصطلاحی است عام برای شیوه های افراطی هنر سده بیستم در برابر سنت طبیعت گرایی. ولی در تعیین و تعریف حدود هنر انتزاعی اختلاف نظر وجود دارد. در واقع هنر انتزاعی دو گرایش متمایز و تا حدی متغایر را در بر می گیرد: 1. تبدیل ظواهر طبیعی به صور ساده شده. 2. ساختن اثر هنری با عناصر نا-شبیه ساز.» (پاکباز، 1395: 652) تصویر بالا مجسمه ای انتزاعی از "ژان آرپ" هنرمند فرانسوی است. منبع: پاکباز، رویین؛ (1395)، دایره المعارف هنر، چاپ پانزدهم، تهران: فرهنگ معاصر. عکس: JEANARPمنبع20
بوم لاگ | پنجشنبه 15 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 3یک وب اپلیکیشن (وب سایت داینامیک) علاوه بر تمام نیازهای ظاهری که دارد، به مجموعه ای از دستورات برای اجرا شدن نیاز دارد...يكشنبه 11 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 2برای برنامه نویسی وب لازم است تا سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده بتوانید برنامه بنویسید...چهارشنبه 7 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 1شاید شما هم تصمیم گرفته باشید یک برنامه نویس وب شوید و نمی دانید دقیقا از کجا باید شروع کنید...سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید