آیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟

آیا نسبت به خودت، تسلط فردی داری؟
تسلط را، بدست آوردن برتری بر افراد و اشیا یاد شده! اما از طرفی به سطح خاصی از مهارت هم به کار می برند... یک مهندس مسلط، بر بیزنس مَن و یا برنامه نویس برتری ندارد!! افرادی که در سطح بالایی از تسلط و توانایی های شخصی قرار دارند، می توانند به طور مستمر نتایجی را که برایشان مهم هست را بدست بیاورند... در عمل، آنها مثل یک هنرمند با اثر هنری خود ارتباط برقرار می کنند... تسلط و توانایی های شخصی، سیستمی که فرد دیدگاه خود را روشن تر و عمیق تر می کند، انرژی و توان خود را متمرکز می کند،صبر و بردباری خود را گسترش می دهد و در نهایت واقعیات را منصفانه و بی غرض درک می کند... شمار بسیار کمی از افراد به رشد این ویژگی در درون خود می پردازند... نکته: انسان بالغ، کسیِ که در جهت رشد و توسعه تسلط و توانایی های شخصی خود حرکت می کند و به دنبال چیزهایی که برایش مهم هست آغاز می کند نه مواردی که از شر آن خلاص شود!! عکس اصلی این پست از: pexels.com20
فاطمه | شنبه 17 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید