تصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!

تصویر آینده ات رو شفاف کردی؟!
ایده ای الهام بخش در زمینه رهبری... چشم انداز مثل ستاره قطبی در شب که برای تشخیص جهت حرکت استفاده می شود. ارزشی که شرکت فورد، در حمل و نقل و یا شرکت آی.بی.ام در خدمت و کمپانی اپل در توان محاسبه برای همه و نمونه بسیاری دیگر از شرکت های موفق این ارزش را در نظر گرفتند. تفاوت چشم انداز و هدف از نظر کارکرد اینِ که، هدف نقطه ای برای رسیدن ولی چشم انداز دور از دسترس و برای تشخیص درست حرکت افراد یا سازمان به کار می رود. تمامی کمپانی هایی که موفق شده اند توانستند افراد را بر یک هویت و هدف مشترک دور هم جمع کنند، بسیاری از رهبرانی که تصاویر شخصی دارند هرگز به تصویر گروهی دربرگرفته شرکت تبدیل نمی شوند اما توان و قدرت یک رهبر زمانی که به افراد حق انتخاب داده شود!! آن زمان است که افراد ترجیح می دهند به دنبال یک هدف متعالی در تمامی مواقع حتی در زمان بحران باشند... عکس اصلی این پست از: pexels.com20
فاطمه | دوشنبه 19 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 21 اسفند 139810
👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید