متانویا Meta Noia

متانویا Meta Noia
قسمت اعظم دنیا، ناشناخته باقی مونده! سرعت بده به کشف این ناشناخته ها... "متانویا" قرن ها پیش در فرهنگ غرب منسوخ شده اما حدوداً ده ساله که در محافل علمی استفاده می شود، این واژه از پیشینه غنی برخوردارست... در فرهنگ یونان باستان، "متا" به معنی بالا و ماورا،مثل متافیزیک و "نویا" از ریشه یونانی "Nous" به معنی ذهن و فکر آمده... در آیین مسیحیت، این واژه به منزله حالتی خاص از هشیاری و بیداری و بینش و آگاهی نسبت به مقام خداوند تعالی بوده... در کاتولیک، از واژه "متانویا" تحت عنوان توبه کار و اصلاح شده یاد شده... این لغت به معنی تحولی در ذهن است. تحول و حرکت اساسی در ذهن، درک جهان و ارتباط انسان و در نهایت کمک به فرآیند حیات بخش هستی می شود... منتظر چی هستی؟!... دست به کار شو:) عکس اصلی این پست از: pexels.com20
فاطمه | سه‌شنبه 20 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 21 اسفند 139810
👍
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید