لبخند بزنیم

لبخند بزنیم
زیباترین پل ارتباطی آدم هاست :) اکثر ماها لایه هایی را برای حفاظت از خود می سازیم... لایه هایی چون: مدارج علمی و مدارک دانشگاهی و موقعیت شغلی و ... و دوست داریم ما را آنگونه ببینند که نیستیم!! زیر همه ی این لایه های "من"، حقیقت و ارزشمندی نهفته و آن را روح می نامیم... روح انسان ها با یکدیگر ارتباط دارد و هیچ خصومتی ندارند... اما متأسفانه ما در زیر لایه هایی که ساخته و پرداخته خودِ ما هستند، دقت زیادی به خرج می دهیم، این لایه ها ما را از هم جدا می کند و بین ما فاصله هایی را ایجاد می کند که سبب تنهایی و انزوای ما می شوند ... لبخند اعجاز می شود :) به مانند نجاتِ آنتوان دوسنت اگزوپری از اعدام (مولف کتاب شاهزاده کوچولو)... عکس اصلی این پست از: pexels.com30
فاطمه | چهارشنبه 21 اسفند 1398
بابک | چهارشنبه 21 اسفند 139820
🙂
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید