سعدی، شاعر و معلم اخلاق

سعدی، شاعر و معلم اخلاق
«شاید هیچ شاعر و نویسنده دیگر کلاسیک ایرانی از شهرت و قبولی که شیخ شیراز در تمام ایران و سراسر قلمرو زبان فارسی پیدا کرده است، بهره نیافته باشد و این خود بی تردید به خاطر تفوق فوق العاده ای است که سعدی در تمام فنون و انواع شعر و نثر فارسی احراز کرده است. در اعتقاد قدما، لااقل از عهد تیموریان، سعدی یک تن از ارکان ثلاثه ادب فارسی محسوب می شد و حتی در مجرد شعر نقادان آن عصر وی را با فردوسی و انوری پیامبران سخن خواندند- که گویی تلقی الهام می کرده اند و با اعمال رویّت و سعی و جهد شعر نمی گفته اند. اینکه او را در ردیف فردوسی خوانده اند البته مایه مباهات اوست اما اینکه انوری را با آن دو در یک ردیف شمرده اند ظاهرا باید از تفاوت ذوق ها ناشی باشد یا از انحطاط ذوق شعر در عصر تیموریان که قراین هم موید آن است. سعدی وجود دو گانه ای است اما این امر در عین آنکه به شخصیت هنری او دو بعد متمایز داده است، آن را به هیچ وجه دچار تعارض، تزلزل و تضاد نکرده است. در درون او یک شاعر که دنیا را از دیدگاه عشق می نگرد با یک معلم اخلاق که انسان را در مسیر تکامل اخلاقی دنبال می کند همخانه است. معلم اخلاقی که در اعماق ضمیر شیخ در کنار یک شاعر حساس شورمند سر می کند، منادی اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است و او این هر دو را لازمه درک درست از مفهوم آدمیت می داند. سعدی اگر سعدی نبود در نزد اهل عصر یا نسل های بعد فیلسوف یا حکیم خوانده می شد اما او سعدی بود و عنوان فیلسوف یا حکیم چیزی بر حیثیت او نمی افزود. چون برای آنکه انسان حکیم شود یا در حلقه اهل فلسفه درآید غالبا زبانی پیچیده و هول انگیز و بیانی عاری از صراحت و وضوح لازم دارد که طبیعت و فطرت، شیخ را از این ویژگی که برای شاعر و معلم اخلاق نقیصه ای محسوب می شد، برکنار نگه داشته بود.» منبع: کتاب حدیث خوش سعدی، نوشته عبدالحسین زرین کوب، انتشارات سخن، 13۸۶، ص ۱۱۱ تا ۱۱۴ عکس: مینا کریمی منبع10
بوم لاگ | چهارشنبه 21 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 3یک وب اپلیکیشن (وب سایت داینامیک) علاوه بر تمام نیازهای ظاهری که دارد، به مجموعه ای از دستورات برای اجرا شدن نیاز دارد...يكشنبه 11 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 2برای برنامه نویسی وب لازم است تا سمت سرویس گیرنده و سرویس دهنده بتوانید برنامه بنویسید...چهارشنبه 7 اسفند 1398
برنامه نویسی وب 1شاید شما هم تصمیم گرفته باشید یک برنامه نویس وب شوید و نمی دانید دقیقا از کجا باید شروع کنید...سه‌شنبه 6 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید