دومینوی راحت طلبی

دومینوی راحت طلبی
تا حالا دقت کردین یکی از علت اساسی مسائلی که پیش روی ما انسان هاست، ناتوانی در جذب و اداره سیستم پیچیده جهان می شود... یعنی چی؟! مسائل جهان روز به روز پیچیده و درهم تنیده تر می شوند به تعبیری می شود سیستم دینامیک نامید... بسیاری از مسائل اجتماعی از نابودی شهرها تا تهدید جهانی محیط زیست و... گاهی می شود عدم تعهد مسئولیت پذیری و شانه خالی کردن وظایفی که بر عهده ی تک تک ماست و ایجاد دومینوی راحت طلبی... تلنگُر: ما به این دنیا نیامدیم که راحت باشیم، تک تک ما مثل یک قطعه پازلی می مانیم که برای تکمیل نقش هستی جهان باید وظایفی را انجام دهیم... پس تغییر کن و نسل های بعدیت را مسئولیت پذیر تربیت کن... عکس اصلی این پست از: unsplash.com30
فاطمه | شنبه 24 اسفند 1398
بابک | يكشنبه 25 اسفند 139820
👍👍🙏
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید