با آموخته هات چیکار می کنی؟!

با آموخته هات چیکار می کنی؟!
دیدین برخی از آدمها اطلاعات و دانش خیلی خوبی دارند اما به کار نمی بندند!! چرا؟! میگم بهتون:) اگر ما بریم باشگاه بدنسازی و تمرین آدمها را نگاه کنیم، آدم بدنسازی می شویم؟! مسلمِ که نه!! ما با تمرین کردن و درگیر حرکات ورزشی شدن به اون حرفه ورزشی و یا مهارت های دیگر مسلط می شویم... پس تمرین تمرین تمرین می خواهد... به قول مولا علی(ع) اگر میخوای به اوج اوج اوج برسی، دست به عمل عمل عمل بزن (روایت از ایشان هست که سه بار تکرار کردند) ببین عزیز جانم:) با انباشتگی اطلاعات و منفی بافی و غُر زدن و عدم پیگیری راه به جایی نمی بری!!... اگر میخواهی حرفه نورد قهاری شوی، مخالف این امواج شنا کن... عکس اصلی این پست از: unsplash.com30
فاطمه | يكشنبه 25 اسفند 1398
بابک | يكشنبه 25 اسفند 139810
بسیار درست است! سپاس از اشتراک گذاری
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید