مبارزه با روزگار کرونایی

مبارزه با روزگار کرونایی
دانشمندان و محققان برای مقابله با کرونا و درمان بیماری مربوط به آن هنوز به یافته ای موثر دست نیافته اند. همچنین تحقیقات نشان می دهد که سرعت شیوع و سرایت کووید ۱۹ بسیار بسیار بالا می باشد. پس بیاییم واقعیت هارو ببینیم و سعی کنیم کرونا نگیریم یا اگر گرفتیم چطور خوب شویم؟ این یک میدان مبارزه هست، ما در میدان مبارزه به هنرجو آموزش می دهیم برای پیروزی و غلبه بر حریف، تمارین حرفه ای خود را مدنظر قرار بده، به تغذیه مناسبی که در دوران تمرین داشته ای فکر کن و به لحظاتی که استراحت می کردی تا بدنت ریکاوری شود بیاندیش تا برتری های خود را در مقابل حریف دریابی. و این مسیر صحیح قدرتمند شدن بدن در برابر بسیاری از سختی هاست، خوب ورزش کن! خوب تغذیه داشته باش! خوب بخواب! و هر روز به این سطح آمادگی خود دقیق بنگرید تا دریابید دلیلی برای شکست وجود ندارد. شما آماده مبارزه هستید تا کرونا نگیرید یا اگر گرفتید سریعا خوب شوید. نویسنده: علی باباخانی عکس: TwoDreamers10
علی | يكشنبه 25 اسفند 1398
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید