اندازه گیری فشارخون

اندازه گیری فشارخون
دوستان اگر تا الان پست های خودمراقبتی را دنبال کرده باشید فشارخون سومین علائم و به عنوان یکی دیگر از علائم اصلی حیاتی است. هدف از تعیین اندازه فشارخون شریانی به منظور کسب اطلاعات پایه برای ارزیابی بعدی و همچنین تعیین مداوم تغییرات فشارخون ناشی از فرآیند بیماری است. وسایل لازم فشارسنج عقربه ای یا جیوه ای، گوشی پزشکی، پنبه الکل. اینگونه فشارسنج ها نسبت به فشارسنج دیجیتالی دقیق تر عمل می کنند. روش کار 1- فرد در طول گرفتن فشارخون به پشت دراز کشیده باشد یا به طور کامل بنشیند. 2- بازو بایستی درر سطح قلب باشد و روی یک سطح صاف قرار گیرد. 3- کاف را به طور کامل به دور بالای بازو ببندید. 4- محل نبض براکیال را پیدا کنید. 5- گوشی پزشکی را روی نبض قرار دهید. 6- از انگشت شست و اشاره دست برای باز کردن پیچ پمپ هوا و بستن دریچه استفاده کنید. 7- سپس تا زمانی که صدای شریان براکیال قطع شود هوا پمپ کنید (با این کار جریان خون شریان قطع می شود). پمپ کردن را تا زمانی که ستون جیوه یا عقربه بالای 160 میلی متر برسد ادامه دهید. 8- دریچه خروج هوا را به آهستگی و دقت باز کنید.خروج هوا با سرعت بیشتر از 5 میلی متر جیوه نباشد. در حالی که هوا خارج می شود ستون جیوه را نگاه کنید و هم زمان به صدای شریان گوش کنید. 9- وقتی شما اولین ضربه یا صدای کوبش واضح را شنیدید به ستون یا عقربه توجه کنید. این فشار، فشار سیستولیک نامیده می شود. 10- به خارج کردن هوا تا زمانی که صدای شریان را می شنوید ادامه دهید. 11- همزمان با قطع صدای شریان به عقربه توجه کنید. این فشار، فشار دیاستولیک است. 12- به سرعت کاف را خالی کنید. عکس اصلی این پست از: unsplash.com30
فاطمه | شنبه 9 فروردين 1399
بابک | يكشنبه 10 فروردين 139910
مطلب بسیار کاربردی و مهمی بود. سپاس از اشتراک گذاری
فاطمه | يكشنبه 10 فروردين 139910
ممنون از توجه شما
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید