بیشتر بدانید: روش های کنترل فشارخون غیر از ناحیه بازو

بیشتر بدانید: روش های کنترل فشارخون غیر از ناحیه بازو
فشارخون اندام های تحتانی... وجو پانسمان، گچ، کاتتر های داخل وریدی، شنت ها یا فیستول های شریانی-وریدی ممکن است مانع کنترل فشارخون از اندام های فوقانی شوند. در این موارد باید فشارخون فرد را از اندام های تحتانی کنترل شود. مقایسه فشارخون اندام فوقانی با تحتانی در افراد مبتلا به اختلالات خاص قلبی و فشارخون ضروری است. شریان پوپلیتئال (قابل لمس در پشت زانو در فضای پوپلیتئال) محل قرار دادن گوشی جهت بررسی فشارخون می باشد. کاف فشارسنج را باید به گونه ای به دور ران بست که تیوب داخل آن روی سطح پشتی قرار بگیرد. اندازه کاف باید مناسب بوده و پهنا و طول آن به حدی باشد که امکان بستن آن به دور ران را بدهد. برای کنترل فشارخون بهتر است که فرد در حالت خوابیده به شکم قرار گیرد، ولی اگر امکان قرارگیری او در این حالت نباشد، از وی خواسته می شود کمی زانویش را خم کند تا دسترسی به شریان پوپلیتئال جهت سمع صداهای کورتکوف راحت تر انجام گیرد. کاف 2/5 سانتی متر بالای شریان پوپلیتئال معمولاً 40-10 میلی متر جیوه بیش از شریان بازویی است، اما فشار دیاستولیک آن ها مشابه یکدیگر است. عکس اصلی این پست از: unsplash.com10
فاطمه | يكشنبه 10 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید