دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ
در هنگام استفاده از ابزارهای دیجیتال گزینه‌های بسیاری وجود دارد در عین حال که فناوری همیشه در حال تغییر است. از وب سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می توان برای دستیابی به مشتریان موجود و بالقوه استفاده کرد. از این کانال‌ها برای دریافت پیام‌های خود از افراد می توانید استفاده کنید. با استفاده از ایمیل و اپ‌ها، می‌توانید انتخاب کنید که چه کسی و در چه زمانی پیامی را دریافت می‌کند. بنابراین وقتی می‌خواهید اطلاع رسانی کنید، تخفیف یا هدیه بدهید یا بازخورد جمع آوری کنید، می‌توانید از اپ‌ها یا ایمیل استفاده نمایید. همچنین استفاده از نقشه می‌تواند به مشتریانتان در یافتن موقعیت فیزیک شما کمک کند. learndigital.withgoogle.comعلی | دوشنبه 11 فروردين 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - تجزیه و تحلیل و سازگاریدوشنبه 29 ارديبهشت 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - بازاریابی حضور آنلاینسه‌شنبه 2 ارديبهشت 1399
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - اهداف آنلاین شماشنبه 3 اسفند 1398
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - فرصت دیجیتالی شمادوشنبه 28 بهمن 1398
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - معرفی بنگاه الکترونیکیدوشنبه 21 بهمن 1398