دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ
در هنگام استفاده از ابزارهای دیجیتال گزینه‌های بسیاری وجود دارد در عین حال که فناوری همیشه در حال تغییر است. از وب سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی می توان برای دستیابی به مشتریان موجود و بالقوه استفاده کرد. از این کانال‌ها برای دریافت پیام‌های خود از افراد می توانید استفاده کنید. با استفاده از ایمیل و اپ‌ها، می‌توانید انتخاب کنید که چه کسی و در چه زمانی پیامی را دریافت می‌کند. بنابراین وقتی می‌خواهید اطلاع رسانی کنید، تخفیف یا هدیه بدهید یا بازخورد جمع آوری کنید، می‌توانید از اپ‌ها یا ایمیل استفاده نمایید. همچنین استفاده از نقشه می‌تواند به مشتریانتان در یافتن موقعیت فیزیک شما کمک کند. learndigital.withgoogle.comکلید‌واژهگوگلدیجیتال مارکتینگکسب و کار آنلاینایمیل مارکتینگاپ موبایل1163 بازدید
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - تجزیه و تحلیل و سازگاری
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - بازاریابی حضور آنلاین
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، اولین گام های شما در موفقیت آنلاین - اهداف آنلاین شما
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - فرصت دیجیتالی شما
دیجیتال مارکتینگمجموعه آموزش های دیجیتال مارکتینگ برای انجام تجارت های آنلاین، فرصت های اینترنتی - معرفی بنگاه الکترونیکی