واکنش بدن به عوامل عفونت

  • واکنش بدن به عوامل عفونت
  • واکنش بدن به عوامل عفونت
انسان مجهز به مکانیزم هایی است که در صورت عبور عوامل عفونی از اولین خطوط دفاعی بدن از تهاجم آن ها به بافت های بدن و رشد و تکثیر آن ها ممانعت می کند مانند: ایمنی مادرزادی و ایمنی اکتسابی ایمنی مادرزادی بدن دارای ایمنی مادرزادی است که از آن در برابر بیماری ها محافظت می کند. ایمنی اکتسابی بدن توانایی مقاوم شدن در برابر عوامل گوناگون و سموم آن ها را دارد. در واکنش به عامل عفونی که از اولین خطوط دفاعی بدن عبور می کند بافت لنفاوی آنتی بادی های خاصی که مولکول های پروتئینی تخصیص یافته هستند و لوکوسیت های (=گلبول‌های سفید) حساس شده را آزاد می کند که می تواند به آنتی ژن موجود در بدن میزبان حمله کرده و آن را از بین ببرد. ایمنی اکتسابی از طریق ایمنی فعال یا ایمنی غیر فعال کسب می شود. ایمنی فعال ممکن است در واکنش به تهاجم موجود عامل عفونی بروز کند، برای مثال فردی که در دوران کودکی به سرخک مبتلا شده معمولاً تا پایان عمر نسبت به آن ایمن است. ممکن است ایمنی فعال با تزریق ارگانیزم های تضعیف شده که زنده بوده اما فاقد خاصیت بیماری زایی هستند و فقط آنتی ژن را انتقال می دهند، ارگانیزم های کشته شده که هنوز دارای آنتی ژن های شیمیایی هستند مانند واکسن حصبه یا سمومی که ماهیت سمی آن ها از بین رفته اما هنوز خاصیت آنتی ژنی دارند (مثل تلقیح کزاز=واکسن زدن کزاز) ایجاد شود. ایمنی غیرفعال را می توان با تجویز آنتی بادی های ساخته شده یا لوکوسیت های حساس به شکل ایمونوگلوبولین‌ های سرم، آنتی توکسین ها و آنتی سرم ها ایجاد نمود. عکس اصلی این پست از: unsplash.com unsplash.com10
فاطمه | چهارشنبه 13 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید