فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانعضویت از سه‌شنبه 29 بهمن 1398
10
بیماری خاموشاختلال اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می‌کند و...2 سال پیش
10
ویتامین ای (E)ویتامین‌ ای (E) یکی از ویتامین های محلول در چربی است.2 سال پیش
10
ویتامین کا (K)مهمترین فایده ویتامین کا جلوگیری از خون‌ریزی است.2 سال پیش
10
ویتامین دویتامین د به وسیله هوای آزاد و نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش به دست می آید.2 سال پیش
10
ویتامین ث (C)ویتامین ث (C) تنها از راه غذا وارد بدن می گردد.2 سال پیش
10
ویتامین ب یا هاشبیوتین یک ویتامین B کمپلکس است و نقشی کلیدی در جلوگیری از ریزش مو ایفا می کند.2 سال پیش
10
نیاسین (ویتامین ب 3)نیاسین نقش اساسي در سلامت پوست، گوارش و روان دارد.2 سال پیش
10
ریبوفلاوین (ویتامین ب ۲)دلیل انتخاب این نام، رنگ زرد این ویتامین که ناشی از وجود حلقه فلاوینی در ساختمان آن می‌باشد.2 سال پیش
10
تیامین (ویتامین ب 1)نیاز روزانه انسان به تیامین یک تا سه میلی گرم است.2 سال پیش
10
ویتامین آويتامين ها مواد مخصوصی که در اغذیه مختلف وجود دارند و ...2 سال پیش
10
رنگ و بوهای غیرطبیعی ادرارتغییر رنگ و بو ادرار تحت تأثیر عوامل مختلفی است.2 سال پیش
10
عفونت دستگاه ادراریعفونت در هر یک از قسمت های دستگاه ادراری از جمله کلیه ها، مجاری ادراری و عفونت مثانه می باشد.2 سال پیش
93 نتیجه 1 از 823

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 24689هدفکائناتتلاشقلهتعادلآفتذهنروانعملکردرفتاربمبحمل کردنتجربه اندوزیضعفقوتمهارتخود واقعیارزیابی ذهنبهانه سازراهکار سازچاره یابمدیریتموفقیتزندگیادارهارادهنظمنگرش سیستمیزندگی شخصیضمیر ناخودآگاهروانشناسیتجملاتمرکانتیلیسمافکارسوداگرانیادگیریداتطبیعتاعمالیادگیرندهویژگیاستارتآپیهاتفکر سیستمیپیکرهچارجوبتصویر کلیموثرتغییرتسلطتوانایی شخصیانرژیتوانواقعیتصبرنتایجمستمرانسان بالغتوسعهحرکتشفافتصویرآیندهمتانویاتحولی در ذهنکشف ناشناخته هاپیشینه غنیغربفرهنگمحافل علمیحیاتهستیلبخندپل ارتباطیلایهروح انساناعجازنجاتدومینوی راحت طلبیمسائلعدم تعهدوظایفپازلتکمیلنسلتمرینمسلطعملاوجحرفه نوردقهاردانشبه کار بستنالماس زندگیفرصتخلق مسیرفشار زندگیآدمهای مزاحمآرامشعدم قضاوت کردنکلام خدابخششمنیّتغرورکلام امیرتواضعفروتنیروح بزرگاشتباهات زندگیویروس کروناسرماخوردگیدماسنج جیوه ایخود مراقبتیاندازه گیری دمای بدندهانیمقعدیزیر بغلنکات آموزشی درجه حرارت بدندمای بدن نوزاداندمای بدن آقایان و خانم هارکتالآگزیلاریاُرالبررسی نبضزند زبرینرادیالشریانانگشت سبابه و وسطی و حلقهخونرسانینبض طبیعیتاکی کاردیبرادی کاردیاندازه گیری فشارخونسومین علائم حیاتیاندازه فشار خون شریانیفشارسنج عقربه ای یا جیوه ایگوشی پزشکیدانش بیشترکنترل فشارخون غیر از ناحیه بازوفشارخون اندام های تحتانیشریان پوپلیتئالتنفسفرآیند حیاتی بدنورود اکسیژنخروج دی اکسید کربنبالا و پایین رفتن قفسه سینهبرادی پنهتاکی پنهآپنهعفونت و پیشگیری از آنمیکروارگانیزمپاتوژنمخزن ارگانیسمراه ورود و خروج بیماری زااستعداد میزبانواکنش بدن به عوامل عفونتایمنی مادرزادیایمنی اکتسابیآنتی بادیلکوسیتایمونوگلوبولینآنتی توکسینآنتی سرمضدعفونی به روش داخلیشستن دست هامیکروب کشیالکلبهداشت دست هاایزولهجلوگیری از انتشار عفونتایزوله معمولی و معکوسمیکروارگانیزم بیماری زادسته بندی انواع ایزوله معمولیایزوله کاملتماسی پوستیتنفسیگوارشیاحتیاطات مربوط به ترشحاتاحتیاطات مربوط به خون و مایعات بدنگندزداها و پاک کننده هامیکروب هااجرام بیماری زاکاربرد گندزداهاضد فسادبرودتجلوگیری از رشد و تکثیر میکروبعوامل موثر در میزان تأثیر گندزداهامکانیسم گندزداآنزیم میکروبگندزداهای فیزیکی و شیمیاییسوزاندنحرارت مرطوبحرارت خشکسرماخشکیجوشاندننور و اشعهآهککلرفنولکرزولفرم الدئیدسوبلیمهازن و ترکیبات چهارگانه آمونیومگندزداهای شیمیاییپرمنگنات دوپتاسآب اکسیژنههالامیداسیدهاعوارض ناشی از بی حرکتیافراد سالم و بیمارکاهش سوخت و سازعدم فعالیتمحدودیت حرکتتغییرات در متابولیسم کربوهیدرات چربی ها و پروتئین هاتعادل نیتروژنعدم تعادل مایعات و الکترولیتبی تحرکیمایعات روزانهجریان خونمتابولیسم استخوانتغییرات معدی روده ایهیپرکلسیمییبوستبی حرکتی بیمارتغییرات تنفسیانبساط ریهآتلکتازیکُلاپس آلوئولیپنومونیافزایش ادرارکاهش مایعات بدنتغییرات قلبی و عروقیکاهش حجم مایع در گردشافت فشار خون سیستولیکترمبوزلخته شدن خونهایپو ولومیآمبولی ریویتغییرات اسکلتی عضلانیانقباض مفصلیکونتراکچرپوکی استخوانتغییرات پوستیتغییرات دفع ادراررکود ادراردوره کم خونیخطر ترک خوردگی پوستتأثیر بی حرکتی بر روانی اجتماعی و در سالمنداناصول ورزشی در بیماران دیابتیمراقبت از پاهاافت قندخونتوصیه های ایمنی ورزش کردن برای بیماران قلبیداروی نیتروگلیسیریندرد سینهخستگی شدیدسوءهاضمه و سوزش سر دلتنگی نفس شدیددرد گوش یا گردنعفونت در مجاری فوقانی تنفسیسرگیجه یا تندی ضربان قلب و سر درد شدیدنکات ایمنی برای بیماران سرطانیتمرینات کششی مفیدتمرینات سنگین مضرکاهش گلبول سفیدخونهماهنگی با پزشکانواع رژیم های غذاییرژیم مایع و نرمرگولارمواد غذایی پر حجمانرژی غذای مصرفیمدیتیشنریلکس بودنافزایش احساسات مثبتیدرک بهتراضطراب کمتررژیم غذایی نرمدارای بافت نرمراحت برای جویدنسهل الهضمفاقد فیبر یا بافت خشنفاقد ادویه و چاشنی زیادرژیم غذایی پورهسکتهناهنجاریهای نورولوژیکسیم کشی فکجراحی صورتتامین کالریپروتئین مناسباقسام رژیم های فیبر در برنامۀ غذاییکم فیبرپر فیبرغیرقابل هضم مواد غذاییباقیماندهراست رودهباکتریفیبر رژیمیمحلولنامحلولرژیم غذایی کم فیبرباریک شدن رودهگاستروپارزیسوء جذب گوارشیحجم کمدفعات متعددرژیم غذایی پر فیبرغلات کاملنان تصفیه نشدهانواع سبزیجات خاممیوههای خامحبوباتانواع رژیم های پروتئینینرمالتغییر یافتهانواع رژیم غذایی با پروتئین تغییر یافتهرژیم پر پروتئینرژیم م پروتئینرژیم حداقل پروتئینرژیم زیاد پروتئینرژیم خیلی زیاد پروتئینانواع رژیم های کالری برنامه غذاییکم کالریپر کالریرژیم مایعاتصاففاقد چربی و فیبرچربی یا منابع فیبر نرم و له شدهتنگی مریگرفتگی در دستگاه گوارشجراحی فک و صورترژیم دیابتیمصرف سبزیجات و سالاد هامیوههاحبوبات و غلات کاملمصرف قندمصرف چربی هاپرهیز مواد غذایی با سدیم بالابیماران زخم معدهاولسرنداشتن اشتهاکاهش وزنحالت تهوعاستفراغترش کردنرعایت بهداشت پوستتست پوسترژیمعوامل استرس زانقطه TZoneبهداشتناخننور آفتابپیری پوستکلاژنالاستینلک های پررنگکک و مکضدآفتاب قویUVBUVAسیستم عروقدستگاه گردش خونقلبمیزان اکسیژنپلاسماگویچهسلولعروق خونیاریتروسیتترومبوسیتآلزایمرآلزایمر خانوادگیدمانساختلال پیچیده مغزیصرعتشنجفشار خون بالابیماری قلبیتومور مغزیسکته مغزیرمازدگیمسمومیتگزیدگیگازگرفتگیزنبورزدگینیش حشراتکاهش دردکمپرس سردتورمگزش عنکبوتعقرب و رتیلعنکبوت بیوه سیاهزهر جانوران موذیحشرات سمیبهداشت مادران و نوزادانزایمان و ماماییلقاحزیگوتامبریوجنیناقدامات دوران بارداریمراقبت از پوست و پستاناجابت مزاجخواب و استراحتمضرات دخانیاتزایمان زودرسآغوزتغذیه نوزادشیرمادر خوارانشیرخشک خوارانشیر گاوشیرهای پرچربینیمه چربیبدون چربیمرحله نوزادیمرگ و میر نوزادیزندگی داخل رحمیزندگی خارج رحمیانقباضات رحماکسیژن رسانی جنینرفتارهای وابستگی نوزاد و والدیندلبستگی مادر و نوزادرفتار نوزادمحبت به نوزاداحساسات نوزادتقویت اعتماد در کودکدوران خردسالیبازی آزاد یا خلاقبازی فعالکودکستانمحبت و امنیت کودکترس کودکانمراقبت های بهداشتی دوره نوباوگیبهداشت دهان و دندانفعالیت کودک نوباوهآموزش مسائل جنسیسالمندیتغییرات طبیعی پیریتغییرات درون سلولی و خارج سلولیفیزیولوژیتشخیص بیماری های سالمندانسالمندآزاریآزار جسمانیآزار روانی یا هیجانیآزار مالیآزار جنسیغفلتآزار اجتماعیکمردردچاقیفلکسیونناپایداری رباط هاتشک سفتتنگی کانال نخاعیبیماری های دیسکنامساوی اندامهای تحتانیتومورهای خلف صفاقسوءتغذیهماراسموسکواشیورکورعلائم سوء تغذیهخستگیلاغری و کوتاه قد بودنتغییر رنگ و ریزش موهابیماری کاوازاکیواسکولیت سیستمیک حادالتهاب رگشریان های کرونرآنوریسمعلت KDعفونت دستگاه ادراریدفع ادرار فوریتیاحساس سوزش هنگام ادرارادرار کدرادرار با بوی تنددرد مقعد در آقایاندرد لگن در خانم هارنگ و بوهای غیرطبیعی ادرارادرار قرمز و صورتیادرار نارنجی یا زرد تیرهادرار سبز و آبیادرار قهوه ای تیره یا سیاهادرار با کفادرار سفیدویتامین آشب کوریاگزوفتالمیروغن جگر ماهیهویجکاهوکدو زردنخودتیامینویتامین ب 1یک تا سه میلی گرمکودکان شیرخوارزرده تخم مرغاسفناجبرنججگر مرغجوانه گندمسبوسپنیر و سیب زمینیریبوفلاوینویتامین ب ۲ورم ملتحمه چشمقارچ در چین های پوستدهان قرمز و ملتهبگردوعسلاسفناج تخم مرغبلوطخربزهنیاسینویتامین ب 3پلاگربیماری های پوستیپلاگر خشکپلاگر مرطوبویتامین ب یا هاشعوارض جلدیلکنت زبانآنزیمهای متابولیز کنندهی چربیکربوهیدراتویتامین ث Cاسید اسکوربیکبیماری اسکوربوتبیماری های تب خیزآب لیمو ترشپرتقالانگور و گوجه فرنگیلیمو شیرینفلفل سبز و توت فرنگیویتامینویتامین ضد راشیتیسمهوای آزادنور خورشیداشعه ماوراء بنفشجوانه ی گندمکره ی تازهشیر کاملپنیرهای چربروغن کبد ماهیساردینویتامین کا Kپروتئینهای خاصیانعقاد خونبیماری هموفیلیدوران قاعدگیسنگ کلیهپوسیدگی پوکی استخواندیابتویتامین ای Eکاهش اکسیداسیون بدنآنتی اکسیدان بالاسقط جنینجوانۀ گندمروغن بادام زمینیپوکی