مینا کریمیمینا کریمیعضویت از دوشنبه 21 بهمن 1398instagram.com
20
فرم و رنگهمانطور که زرد، قرمز و آبی سه رنگ اصلی رنگ ها هستند، مربع، مثلث و دایره نیز سه شکل اصلی به حساب می آیند و همانند سه رنگ اصلی، ارزش بیانی مشخصی دارند.1 ساعت پیش
10
ذات رنگ و نمود رنگذات رنگ ماده قابل تجزیه و قابل شناختی است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی، مغز و چشم انسان به آن محتوا و مفهومی انسانی می‌دهد.15 ساعت پیش
40
ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۳)نمونه‌های تصویری ترندهای طراحی لوگو...2 روز پیش
30
ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰ (۲)نمونه‌هایی تصویری برای ترندهای طراحی لوگو...2 روز پیش
5 Rows,1 of 22