ترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰مینا کریمیمینا کریمیترندهای طراحی لوگو در سال ۲۰۲۰طراحی لوگو اصول و قواعد مشخصی دارد؛ با این وجود در هر سال ترندهایی در این زمینه مطرح می‌شود.
نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانبوم لاگ آی آربوم لاگ آی آرنمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایرانوبگاه نمای ایران، از خدمات گیرندگان وب‌افزار بوم‌لاگ است