فرم و رنگمینا کریمیمینا کریمیفرم و رنگهمانطور که زرد، قرمز و آبی سه رنگ اصلی رنگ ها هستند، مربع، مثلث و دایره نیز سه شکل اصلی به حساب می آیند و همانند سه رنگ اصلی، ارزش بیانی مشخصی دارند.
زبان های برنامه نویسیعلی باباخانیعلی باباخانیزبان های برنامه نویسیبا چه زبان یا اسکریپتی برنامه بنویسم؟
هدففاطمه کریمیانفاطمه کریمیانهدفتنها ۳٪ مردم دنیا هدف دارند و ۹۷٪ آنها نمی دانند چی می خواهند؟
ذات رنگ و نمود رنگمینا کریمیمینا کریمیذات رنگ و نمود رنگذات رنگ ماده قابل تجزیه و قابل شناختی است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی، مغز و چشم انسان به آن محتوا و مفهومی انسانی می‌دهد.
16 Rows,1 of 423