حملات رایانه ای قسمت اولعلی باباخانیعلی باباخانیحملات رایانه ای قسمت اولشنبه 26 بهمن 1398رایج ترین راه ها برای حمله هکرها به رایانه ها شامل ۳ نوع حمله به رمز عبور، حمله فیشینگ (صفحات جعلی) و حملات بد افزاری می باشند.
ما عاشق طبیعتیم!بابک ارجمندیبابک ارجمندیما عاشق طبیعتیم!سه‌شنبه 22 بهمن 1398ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم.
فارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادابوم لاگ مدیریت محتوابوم لاگ مدیریت محتوافارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادايكشنبه 13 بهمن 1398قدرت گرفته از وب‌افزار بوم لاگ
63 نتیجه 456 از 6