نشان یین و یانگ چه می گوید؟

نشان یین و یانگ چه می گوید؟
ما انسان‌ها دنیای خود را با این صفات وصف می‌کنیم: خوب و بد، زیبا و زشت، عشق و نفرت، نرم و زبر، روشن و تاریک، جلو و عقب، سرد و گرم، ظالم و مظلوم، آرام و شلوغ، ...، آب و سنگ، و زندگی و مرگ. و جالب‌تر اینکه همه اینها بدون هم و تنها مفهومی ندارند. زندگی معجونی از این مفاهیم است و حقیقتا بدون تک تک آنها زندگی چیزی کم داشت. و اصولا هیچکدام از آنها مطلق نیستند و در اوج و افول غرق در یکدیگر می‌گردند. در برابر هم نیستند بلکه در پی هم می‌گردند. چیزی که نشانه معروف و بسیار پرمغز "یین و یانگ" نمایش می‌دهد. هیچ برتریی بین این تظادها وجود ندارد و مهمترین اصل، برقراری تعادل در آنها است. در عشق فرو رفتن، منفور عالم گشتن، بخشیدن و یا طلب کردن، لازمه چرخه زندگیست. تا شکاری نباشد شکارچی در کار نیست. تا اندوه نباشد، شادی چهره‌اش را برما نمی‌تابد. شب است که لذت گرمای روز را به ما می‌بخشد. هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست(۱). 20
بابک | پنجشنبه 7 فروردين 1399
سپیده | پنجشنبه 14 فروردين 139910
خیلی مطلب زیبایی بود و در مباحث کهن الگوها این نشانه حقیقتا به نظر من جالب ترین و پر رمز و راز ترینشون هستش. خیلی مفهوم عمیقی در پس خودش پنهان کرده است.🙏🏼
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید