سپیده اصلانسپیده اصلانعضویت از پنجشنبه 14 فروردين 1399
30
باد صبا و پیام رسانیباد صبا در شعر حافظ، نقش خبر رسانی یک سویه و گاهی دو سویه را دارد.12 ماه پیش
30
آیا می توان حلقه های جدایی امان با محیط را ترمیم کنیمدر قرن گذشته، به تدریج از زنجیره حیاتی که با محیط و طبیعت داشته ایم خارج شده و در یک تصمیم تدریجی به این نتیجه رسیده ایم که به تنهایی و با تسلط بر دایره زندگی می توانیم ادامه دهیم.12 ماه پیش
20
بیشتر زندگی کنیم...سپیده دم تصویر شب را ظاهر میکند. اما در تاریکی چیزهایی دیده ام که در عکس نیست. اطراف عکس غایب است.(گروس عبدالملکیان)2 سال پیش
30
مه آلودگی صبحگاهمه خیال انگیز است یا وهم آور...2 سال پیش
4 نتیجه